Prawo umówUmowa przedwstępna

19 sierpnia 2022

Bardzo częstym zjawiskiem jest, że podmioty, które chcą zawrzeć umowę w chwili, w której dochodzą do takiego wniosku, nie mogą zawrzeć umowy definitywnej, wywołującej z góry zamierzone skutki. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne np. w chwili, gdy strony postanowią zawrzeć umowę nie istnieje jeszcze przedmiot, którego ma ona dotyczyć. W takim przypadku można zawrzeć umowę przedwstępną.

 

Definicja umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna to umowa, w oparciu o którą strony zobowiązują się zawrzeć w przyszłości umowę definitywną (umowę przyrzeczoną).

Umowa przedwstępna to umowa, w oparciu o którą strony zobowiązują się zawrzeć w przyszłości umowę definitywną (umowę przyrzeczoną).

W umowie przedwstępnej strony określają najważniejsze elementy przyszłej transakcji, takie jak na przykład opis przedmiotu umowy, cena czy termin wydania. Dzięki temu umowa przyrzeczona zostanie przez nie zawarta na dookreślonych uprzednio warunkach. Jednocześnie umieszczenie w umowie przedwstępnej istotnych warunków umowy definitywnej gwarantuje skuteczność umowy przedwstępnej.

 

Forma umowy przedwstępnej

Przepisy nie wprowadzają obowiązku zawarcia umowy przedwstępnej w szczególnej formie. W związku z tym umowa przedwstępna może być zawarta w dowolnej formie i to nawet, gdy dla ważności umowy ostatecznej zastrzeżono formę szczególną (np. umowa sprzedaży nieruchomości).

 

Skutki zawarcia umowy przedwstępnej

Skutki umowy przedwstępnej są uzależnione od tego, w jakiej formie została zawarta. Możemy wskazać przykładowo takie formy jak forma pisemna, czy forma aktu notarialnego. Jeśli umowa przedwstępna została zawarta w formie, jaką przewidziano dla zawarcia umowy przyrzeczonej, strony mają możliwość dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem.

Jeśli jednak umowa przedwstępna nie została zawarta formie, w jakiej przewidziano zawarcie umowy definitywnej, odpada możliwość żądania przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej. Pozostaje jedynie możliwość domagania się odszkodowania za to, że strona liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

W związku z tym, że co do zasady postanowienia umowy przedwstępnej wiążą strony aż do etapu zawarcia umowy przyrzeczonej, istotnym jest, by odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy już w umowie przedwstępnej. Późniejsza zmiana umowy przedwstępnej może okazać się niemożliwa i uzależniona od woli pozostałych stron umowy.

Jeśli chcą Państwo mieć pewność, że zawieracie umowę przedwstępną, która jest skuteczna i odpowiednio zabezpiecza Państwa interesy, zachęcam do kontaktu.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021