Umowne prawo odstąpienia

Kreując treść umowy należy mieć na uwadze by była ona jak najbardziej dostosowana do potrzeb stron oraz należycie zabezpieczała ich interesy. W tym celu można posłużyć się klauzulą umownego prawa odstąpienia od umowy. Umowne prawo odstąpienia Kreując treść umowy strony mogą przewidzieć, że jednej, kilku lub wszystkim stronom umowy będzie przysługiwać w określonym terminie prawo...

Prokura

Wielu przedsiębiorców, chcąc ułatwić działanie swojej firmy powołuje w tym celu prokurenta, który może usprawnić działanie firmy i odciążyć zarząd w reprezentowaniu przedsiębiorstwa w kontaktach z kontrahentami. Pojęcie prokury Prokura kwalifikowana jest jako pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę. Prokury może więc udzielić np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka z o.o. W tym ostatnim przypadku...

Dyrektywa Omnibus

Uchwalona 27 listopada 2019 r. tzw. dyrektywa Omnibus stanowi źródło wielu nowych narzędzi służących ochronie praw konsumenta. Dyrektywa zobowiązała ustawodawcę krajowego do uchwalenia przepisów, które zmienią funkcjonowanie wielu firm, szczególnie działających jako sklepy internetowe. Na skutek wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus od dnia 7 stycznia 2023 r. zyskaliśmy szereg nowych uprawnień. Uprawnienia konsumenta Reklamacje – najpierw...

Rękojmia za wady przy sprzedaży

Co do zasady kupując rzecz, automatycznie, bez potrzeby dokonywania żadnych czynności nabywamy prawo do rękojmi za wady. Oznacza to, że odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej powstaje z mocy prawa i jest zagwarantowane ustawą. Odpowiedzialność ta jest szczególna, gdy kupującym jest konsument. Sprzedający nie ma możliwości wyłączenia tej odpowiedzialności względem konsumenta. Wyłączenie...

Umowa sprzedaży

Umowy towarzyszą nam przez całe życie. Wśród nich jest jedna, z którą mamy do czynienia codziennie – umowa sprzedaży. Często nie mamy nawet świadomości, że staliśmy się właśnie stroną takiej umowy ani jakie prawa w związku z tym nam przysługują. Także po zawarciu umowy przedwstępnej, o której pisaliśmy ostatnio, najczęściej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.  ...

Umowa przedwstępna

Bardzo częstym zjawiskiem jest, że podmioty, które chcą zawrzeć umowę w chwili, w której dochodzą do takiego wniosku, nie mogą zawrzeć umowy definitywnej, wywołującej z góry zamierzone skutki. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne np. w chwili, gdy strony postanowią zawrzeć umowę nie istnieje jeszcze przedmiot, którego ma ona dotyczyć. W takim przypadku można...

Zniesienie współwłasności

Bardzo popularnym i naturalnym stanem rzeczy jest, że nieruchomość ma kilku właścicieli. Sytuacja taka zachodzi, gdy doszło do zakupu nieruchomości przez kilka osób, ale może być też wynikiem dziedziczenia, czy też rozwodu. W dowolnym momencie współwłaściciele mogą podjąć decyzję aby zmienić ten stan i znieść współwłasność nieruchomości. W poniższym wpisie odpowiemy na pytania: jak znieść...

Darowizna

Umowa darowizny jest jedną z najpopularniejszych umów zawieranych w stosunkach rodzinnych. Jest to wygodna forma przekazania przedmiotów majątkowych pomiędzy członkami rodziny. Oczywiście umowę darowizny mogą zawrzeć strony niepowiązane, będące osobami fizycznymi, jaki i osobami prawnymi. Czym jest umowa darowizny? Umowa darowizny jest umową nazwaną, tzn. wprost uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Zawierając umowę darowizny możemy dokonać...

Umowa najmu, czy użyczenia? Co wybrać oddając nieruchomość do używania?

Czy należy zawierać umowę w przedmiocie używania nieruchomości? Oddając nieruchomość do używania jakiejkolwiek osobie trzeciej warto zawrzeć stosowną umowę regulującą ten stosunek. Może nas to uchronić przed nieporozumieniami, co do kształtu stosunku prawnego, jaki połączy nas z osobą korzystającą z naszej nieruchomości. W umowie możemy uregulować nasze wzajemne prawa i obowiązki np. obowiązek ponoszenia opłat...

Umowy online. Podpisywanie umów zdalnie

Niewątpliwie coraz więcej naszych spraw możemy załatwić przez Internet. Duże znaczenie zyskało w ostatnim czasie zdalne podpisywanie umów. Podpisanie umowy zdalnie, oznacza, że doszło do wymiany plików podpisanych podpisem elektronicznym lub podpisanych skanów podpisem własnoręcznym. Umowę na odległość można również zawrzeć wykorzystując email lub wiadomość tekstową.   Skuteczność umowy Do oceny czy możliwe jest zawarcie...

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021