Spory sądowe

Spory sądowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich sporach sądowych. Reprezentujemy strony przed sądami wszelkich instancji. Prowadzimy sprawy przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, karnymi, prawa pracy oraz przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria ustala strategię prowadzenia danej sprawy w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny sprawy oraz zaawansowanie danego postępowania.

Każde postępowanie przed sądem cechuje się odmiennymi uwarunkowaniami proceduralnymi – ramami w postaci terminów oraz poszczególnych czynności niezbędnych do wykonania, najczęściej
w odpowiedniej kolejności. Dlatego tak istotne jest aby powierzyć prowadzenie postępowania profesjonalnemu pełnomocnikowi we właściwym czasie, najlepiej już w początkowej fazie postępowania lub możliwie szybko uzyskać poradę prawną w celu pozyskania wiedzy jakie czynności podejmować przed sądami powszechnymi .

Pomoc prawna kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • wnikliwą analizę stanu sprawy
  • zastępstwo procesowe
  • sporządzanie pism procesowych

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jak ustalamy zasady współpracy?

Każda z Państwa spraw jest indywidualna i wyjątkowa, dlatego też wynagrodzenie ustalane jest w odniesieniu do danej sprawy, przed podjęciem współpracy. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy wspólnie obierzemy, najkorzystniejszy dla Państwa model wynagrodzenia.

Jak umówić się na spotkanie?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu spotkania.

Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

Prosimy przygotować wszystkie dokumenty mające istotne znaczenie w sprawie, przy czym: 
w przypadku drobnej porady prawnej, czy też zlecenia opracowania projektu umowy bądź opinii prawnej wystarczą kserokopie, w przypadku dokumentów składanych do sądu lub organów administracji należy je przedłożyć w oryginale.

Jeśli w danej sprawie będzie to możliwe, wykonamy kserokopie dostarczonych oryginałów, a radca prawny poświadczy je za zgodność z przedłożonym oryginałem. Zastrzegamy, że w niektórych przypadkach dokumenty mogą wymagać poświadczenia notarialnego.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021