Prawo rodzinne

Rozwód

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzania spraw rozwodowych, w szczególności:

  • podział majątku małżonków
  • zastępowanie strony na posiedzeniach sądowych
  • kontakty z dziećmi i władza rodzicielska

Podczas rozwodu jedno z najistotniejszych, a zarazem najbardziej delikatnych kwestii jest uregulowanie kontaktów małżonków z dziećmi oraz ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Nadmienić należy, że  kontakty z dziećmi i sprawowanie władzy rodzicielskiej nie są pojęciami tożsamymi.

Kontakty z dziećmi

Każdy rodzic, niezależnie od stanu relacji małżonków pragnie utrzymać dobry kontakt z dziećmi. Z pomoc przychodzi instytucja ustalania kontaktów z dzieckiem. Sąd rodzinny rozstrzygając sprawę o rozwód może m.in. orzec o sposobie kontaktów z dziećmi. W tym fragmencie wyroku sąd orzeka o dniach, godzinach, świętach w jakich rodzice będą mogli kontaktować się z dzieckiem. Szczególnie ważne jest to dla rodzica, przy którym dziecko nie ma miejsca zamieszkania.

Władza rodzicielska

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Oznacza to, że piecza nad dzieckiem obejmuje w szczególności wychowanie dziecka, zapewnianie dziecku właściwych warunków bytowych oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

W większości przypadków piecza nad dzieckiem jest powierzana obojgu rodzicom. Nie jest to jednak reguła.  Sprawy, w których  przydzielana jest władza rodzicielska, w szczególności jednemu z rodziców, cechują się wysokim ładunkiem emocjonalnym, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który zastępując stronę przed sądem pomoże uniknąć zbędnego kontaktu z rugą stroną postępowania o rozwód.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jak ustalamy zasady współpracy?

Każda z Państwa spraw jest indywidualna i wyjątkowa, dlatego też wynagrodzenie ustalane jest w odniesieniu do danej sprawy, przed podjęciem współpracy. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy wspólnie obierzemy najkorzystniejszy dla Państwa model wynagrodzenia.

Jak umówić się na spotkanie?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu spotkania.

Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

Prosimy przygotować wszystkie dokumenty mające istotne znaczenie w sprawie, przy czym: 
w przypadku drobnej porady prawnej, czy też zlecenia opracowania projektu umowy bądź opinii prawnej wystarczą kserokopie, w przypadku dokumentów składanych do sądu lub organów administracji należy je przedłożyć w oryginale.

Jeśli w danej sprawie będzie to możliwe, wykonamy kserokopie dostarczonych oryginałów, a radca prawny poświadczy je za zgodność z przedłożonym oryginałem. Zastrzegamy, że w niektórych przypadkach dokumenty mogą wymagać poświadczenia notarialnego.

CASE STUDIESSearch Case Studies

AllIn the newsSettled
https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021