Spory sądoweZniesienie współwłasności

4 lipca 2022

Bardzo popularnym i naturalnym stanem rzeczy jest, że nieruchomość ma kilku właścicieli. Sytuacja taka zachodzi, gdy doszło do zakupu nieruchomości przez kilka osób, ale może być też wynikiem dziedziczenia, czy też rozwodu.

W dowolnym momencie współwłaściciele mogą podjąć decyzję aby zmienić ten stan i znieść współwłasność nieruchomości.

W poniższym wpisie odpowiemy na pytania:

  • jak znieść współwłasność nieruchomości
  • jakie są sposoby na zniesienie współwłasności
  • ile masz czasu na złożenie wniosku o zniesienie współwłasności
Jak znieść współwłasność

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Najlepszą sytuacją jest, gdy właściciele mogą się porozumieć i w tym przypadku można znieść współwłasność poprzez zawarcie umowy pomiędzy współwłaścicielami. W takiej umowie właściciele muszą dojść do porozumienia, co do tego, że chcą znieść współwłasność nieruchomości oraz co do sposobu zniesienia współwłasności. Wystarczy wtedy, że osoby posiadające wspólnie nieruchomość zawrą umowę przed notariuszem. Jeśli pomiędzy współwłaścicielami panuje zgoda, jest to najszybsza metoda.

Jeśli współwłaściciele pozostają w sporze co do sposobu zniesienia współwłasności, pozostaje droga sądowa (sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości).

Sposoby zniesienia współwłasności

Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności:

  1. Pierwszym sposobem jest podział fizyczny nieruchomości, który może prowadzić na przykład do powstania dwóch mniejszych nieruchomości z jednej większej. Przykładowo podział działki gruntu na kilka mniejszych działek, które otrzymają poszczególni współwłaściciele. Oprócz tego, co do zasady może dojść do podziału domu mieszkalnego na dwa lokale. Bywa też tak, że podział doprowadzi do powstania części nieruchomości w ilości mniejszej niż ilość osób do podziału. W takim przypadku można zastosować spłaty.
  2. Kolejnym sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości jest przyznanie nieruchomości na wyłączną własność na rzecz jednego lub kilku dotychczasowych współwłaścicieli, przy jednoczesnym obowiązku spłaty pozostałych współwłaścicieli w odpowiedniej części. Taki stan można osiągnąć poprzez umowę pomiędzy współwłaścicielami lub na drodze postępowania sądowego przy udziale biegłego, który oszacuje wartość nieruchomości. W tym ostatnim przypadku to sąd decyduje, po zbadaniu wszystkich okoliczności o przyznaniu nieruchomości poszczególnym współwłaścicielom lub jednemu nich, z obowiązkiem spłaty w pieniądzu pozostałych współwłaścicieli.
  3. Ostatnim sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości jest zarządzenie jej sprzedaży. W doktrynie wskazuje się, że ten sposób powinno traktować się jako ostateczność. Może być to jednak jedyna możliwość w sytuacji, gdy żaden ze współwłaścicieli nie chce „przyjąć” nieruchomości z obowiązkiem spłaty pozostałych. Pieniądze uzyskane z egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości są dzielone pomiędzy współwłaścicieli stosownie do posiadanych przez nich udziałów.

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości można wnieść w każdym czasie.

Jeśli chcą Państwo uregulować stan prawny swojej nieruchomości, zapraszamy do kontaktu.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021