Obsługa prawna firmZwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o

1 października 2021

Zbliża się koniec roku, dla wielu firm jest to jednocześnie koniec roku obrotowego, co niesie za sobą obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W tym celu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywa się jeden raz w każdym roku obrotowym. Do tej pory obowiązek zwołania i podjęcia uchwał na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników należało wypełnić
w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (dalej
 w skrócie k.s.h.).  Długość roku obrotowego wspólnicy spółki określają w umowie spółki (akcie założycielskim). Aktualnie termin ten został wydłużony do końca września na podstawie tzw. regulacji covidowych.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników może odbyć się w miejscu ustalonym przez wspólników, określonym w umowie spółki (akcie założycielskim), a zgodnie k.s.h. może odbyć się także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – nie ma konieczności umieszczania takiego upoważnienia w umowie spółki.

Obowiązkowe punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minimalna treść porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została kreślona w k.s.h. i jest to m.in.:

  • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
  • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności zarządu
  • Uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty

Fakultatywnie, jeśli minął okres kadencji – uchwała o udzieleniu absolutorium członkom zarządu oraz uchwała o przyznaniu wynagrodzenia członkom zarządu za sprawowanie funkcji członka zarządu w danym roku obrotowym.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021