Prawo umówDarowizna

23 maja 2022
Umowa darowizny jest jedną z najpopularniejszych umów zawieranych w stosunkach rodzinnych. Jest to wygodna forma przekazania przedmiotów majątkowych pomiędzy członkami rodziny. Oczywiście umowę darowizny mogą zawrzeć strony niepowiązane, będące osobami fizycznymi, jaki i osobami prawnymi.

Czym jest umowa darowizny?
Umowa darowizny jest umową nazwaną, tzn. wprost uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Zawierając umowę darowizny możemy dokonać transferu przysporzeń majątkowych, bez ekwiwalentu. W praktyce najczęściej darowizny są efektem pobudek osobistych, wyższych wartości, np. uczuć lub sympatii. Z tego względu często występują pomiędzy rodzicami a dziećmi, czy na rzecz podmiotów prowadzących działalność charytatywną itp. Konsekwencją zawartej skutecznie umowy darowizny jest przeniesienie własności lub innych praw zbywalnych. Szczególną cechą umowy darowizny jest, że przeniesienie to następuje bez jakiegokolwiek ekwiwalentu ze strony obdarowanego na rzecz darczyńcy.

Przedmiot darowizny

Przedmiotem darowizny mogą być różne przysporzenia, np. przeniesienie własności rzeczy, zapłata kwoty pieniężnej, zwolnienie z długu, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zasadniczo więc umowa darowizny prowadzi do zmniejszenia aktywów darczyńcy w celu zwiększenia aktywów obdarowanego. Nie można jednak czynić z tego generalnej zasady, że każde nieodpłatne przysporzenie stanowi umowę darowizny. Ponadto przedmiotem darowizny nie mogą być przedmioty wyłączone z obrotu (np. organy ludzkie).

Przedmiotem darowizny mogą być różne przysporzenia, np. przeniesienie własności rzeczy, zapłata kwoty pieniężnej, zwolnienie z długu, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Forma umowy darowizny
Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być objęte aktem notarialnym. Tym samym ustawodawca przewidział szczególną formę dla skuteczności umowy darowizny, a jej niezachowanie skutkuje nieważnością umowy, zgodnie z art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego. Skutek nieważności można jednak konwalidować („uzdrowić”), poprzez wykonanie darowizny. Oświadczenie obdarowanego może być wykonane w dowolnej formie.
Jednak darowizna powinna być objęta aktem notarialnym, jeśli takiej formy wymagają inne przepisy, ze względu na przedmiot darowizny (np. nieruchomość, przedsiębiorstwo).

Odrębną kwestią są skutki podatkowe darowizny, które są zróżnicowane w zależności od relacji stron umowy darowizny. Z tego względu każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Jeśli chcą Państwo skutecznie zawrzeć umowę darowizny, a także otrzymać opinię prawną, co do skutków darowizny w sferze podatkowej, zachęcamy do kontaktu.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021