Obsługa prawna firmPrzekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

25 listopada 2021

Zgodnie z art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej w skrócie k.s.h.) spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inna niż spółka jawna. Oznacza to, że spółka cywilna może zostać przekształcona m.in. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dzięki przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. spółka cywilna kontynuuje swój byt, a spółce przekształconej (sp. z o.o.) przysługują wszystkie prawa spółki przekształcanej (sp.c.). Oznacza to, że wszelkie umowy zawarte przez wspólników spółki cywilnej z mocy prawa zostają niejako przeniesione na sp. z o.o., która staje się ich stroną. W ten sposób wspólnicy sp.c. mogą uniknąć formalności związanych z wstąpieniem nowego podmiotu w dotychczasowe stosunki gospodarcze.

Do przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. wymaga się:

  • sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami
  • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki
  • powołania członków zarządu z o.o.
  • dokonania wpisu spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców i wykreślenia spółki przekształcanej

Uchwała o przekształceniu, jak i umowa spółki z ograniczoną musi zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Uproszona forma przekształcenia

W przypadku, gdy w spółce cywilnej wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy tej spółki przekształcenie ulega znacznemu uproszczeniu.

Pierwszą różnicą, która znacznie ułatwia przekształcenie i oszczędza czas trwania procedury przekształcenia, to brak potrzeby sporządzenia planu przekształcenia i składania go do akt.

W związku z tym dla przekształcenia spółki cywilnej w trybie uproszczonym niezbędne jest:

  • sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia
  • sporządzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki
  • przygotowania projektu umowy spółki przekształconej, a ostatecznie podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki oraz podpisania umowy sp. z o.o.

Zarówno uchwała o przekształceniu spółki, jak i umowa spółki z o.o. powinna być zaprotokołowana przez notariusza.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w powyższym zakresie oraz współpracuje z kancelariami notarialnymi, co może przyczynić się do usprawnienia proces przekształcenia.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021