Obsługa prawna firmJak zacząć prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. 

20 grudnia 2021

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiązanie sp. z o.o. nie wymaga skomplikowanych formalności, co jednocześnie pozwala uchronić firmę przed ponoszeniem zbędnych kosztów. Co do zasady prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność wspólników. Kodeks spółek handlowych wyznacza pewne ramy co do sposobu prowadzenia działalności w formie sp. z o.o., jednak szereg kwestii może zostać uregulowanych przez wspólników w zależności od potrzeb danej firmy i profilu jej działalności.

Z naszego wpisu dowiesz się:

  • Kto może założyć sp. z o.o.
  • Jak skonstruować umowę sp. z o.o.
  • Jak zarejestrować sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiązanie sp. z o.o. nie wymaga skomplikowanych formalności, co jednocześnie pozwala uchronić firmę przed ponoszeniem zbędnych kosztów. Co do zasady prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność wspólników. Kodeks spółek handlowych wyznacza pewne ramy co do sposobu prowadzenia działalności w formie sp. z o.o., jednak szereg kwestii może zostać uregulowanych przez wspólników w zależności od potrzeb danej firmy i profilu jej działalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy spółek kapitałowych, posiada osobowość prawną i może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Celu sp. z o.o. nie należy utożsamiać z przedmiotem działalności spółki (określanym najczęściej za pomocą PKD). Wspólnicy spółki z o.o. przez jej zawiązanie dążą do osiągnięcia wspólnego celu.

 

Kto może utworzyć sp. z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez jedną lub wiele osób. Założycielem sp. z o.o. może być każda osoba fizyczna. Wspólnikiem sp. z o.o. mogą być też osoby prawne, np. inna spółka z o.o. z zastrzeżeniem, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana przez inną jednoosobową sp. z o.o.

Wspólnikami mogą być też spółki osobowe np. spółka jawna lub komandytowa.

W spółce z o.o. jako wspólnik nie może uczestniczyć spółka cywilna, jednak wspólnikami mogą być już wspólnicy spółki cywilnej.

 

Jak skonstruować umowę sp. z o.o.

Po pierwsze umowa spółki (akt założycielski) powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa spółki może zostać skonstruowana modelowo w oparciu o Kodeks spółek handlowych lub przy zastosowaniu dopuszczalnych przez tę ustawę modyfikacji. Drugi z przywołanych sposób pozwala na wprowadzenie do umowy spółki bardziej zindywidualizowanych zapisów, dedykowanych konkretnemu przedsiębiorstwu.

W umowie spółki (akcie założycielskim) wspólnicy określają m.in. wysokość kapitału zakładowego, która aktualnie w przypadku sp. z o.o. nie może być niższa niż 5.000 zł. Wkłady na kapitał zakładowy powinny zostać wniesione przed złożeniem wniosku o wpis.

 

Jak zarejestrować sp. z o.o.

Poczynając od 1 lica 2021 roku wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można złożyć wyłącznie elektronicznie. Jest to duże usprawnienie, gdyż nie trzeba udawać się do sądu osobiście. Dodatkowo dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o rejestrację spółki, mogą co do zasady przybrać postać dokumentów elektronicznych.

Taki wniosek może zostać złożony przez Państwa osobiście lub przez profesjonalnego pełnomocnika. Po wpisie spółki otrzymają Państwo postanowienie sądu rejestrowego.

Dodatkowo sp. z o.o. może powstać z przekształcenia innego podmiotu np. spółki cywilnej lub jednoosobowego przedsiębiorcy, ale te kwestie poruszymy w kolejnym wpisie.

 

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł był dla Państwa przydatny, jeśli potrzebują Państwo porady prawnej, zapraszam do kontaktu.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021