Obsługa prawna firmProkura

4 kwietnia 2023

Wielu przedsiębiorców, chcąc ułatwić działanie swojej firmy powołuje w tym celu prokurenta, który może usprawnić działanie firmy i odciążyć zarząd w reprezentowaniu przedsiębiorstwa w kontaktach z kontrahentami.

Pojęcie prokury

Prokura kwalifikowana jest jako pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę. Prokury może więc udzielić np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka z o.o. W tym ostatnim przypadku prokurent powoływany jest przez wszystkich członków zarządu. W spółkach osobowych prokurenta powołują co do zasady wszyscy wspólnicy.

Prokura kwalifikowana jest jako pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę. Prokury może więc udzielić np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka z o.o.

Prokurent działa w granicach umocowania i na skutek jednostronnego oświadczenia woli swego mocodawcy.  Nie jest wymagana zgoda prokurenta na jego powołanie. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zakres prokury

Zgodnie z art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent może reprezentować przedsiębiorcę przed wszystkimi sądami, a także przed organami państwowymi i samorządowymi.

Z Kodeksu cywilnego wynikają także ograniczenia zakresu czynności, do których prokurent jest umocowany z mocy prawa. Zgodnie z art. 109§ 1 Kodeksu cywilnego do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Ujawnienie prokury

Prokurę ujawnia się we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest przedsiębiorca, a więc w CEIDG i Krajowym rejestrze sądowym. Wpis ten ma charakter deklaratoryjny, tj. potwierdzający i ujawniający fakt udzielenia prokury.

Jeśli w Państwa firmie zachodzi potrzeba powołania prokurenta, przygotowania dokumentów i ujawnienia zmiany w odpowiednim rejestrze, zachęcam do kontaktu z kancelarią.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021