Prokura

Wielu przedsiębiorców, chcąc ułatwić działanie swojej firmy powołuje w tym celu prokurenta, który może usprawnić działanie firmy i odciążyć zarząd w reprezentowaniu przedsiębiorstwa w kontaktach z kontrahentami. Pojęcie prokury Prokura kwalifikowana jest jako pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę. Prokury może więc udzielić np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka z o.o. W tym ostatnim przypadku...

Jak zacząć prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiązanie sp. z o.o. nie wymaga skomplikowanych formalności, co jednocześnie pozwala uchronić firmę przed ponoszeniem zbędnych kosztów. Co do zasady prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność wspólników. Kodeks spółek handlowych wyznacza pewne ramy co do sposobu prowadzenia działalności w formie sp. z o.o., jednak szereg kwestii może zostać uregulowanych przez wspólników w zależności od potrzeb danej firmy i...

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Zgodnie z art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej w skrócie k.s.h.) spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inna niż spółka jawna. Oznacza to, że spółka cywilna może zostać przekształcona m.in. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. spółka cywilna kontynuuje swój byt, a spółce przekształconej...

Zwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o

Zbliża się koniec roku, dla wielu firm jest to jednocześnie koniec roku obrotowego, co niesie za sobą obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W tym celu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywa się jeden raz w każdym roku obrotowym. Do tej pory obowiązek zwołania i podjęcia uchwał na zwyczajnym zgromadzeniu...

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021